Jan 2016

TẠP CHÍ TIN TỨC & VĂN HÓA – VIETNAMI KULTURÁLIS FOLYÓIRAT: VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI ĐỂ LỰA CHỌN TỰ DO

“(NCTG) “Chủ nghĩa Hồi giáo với thế giới Phương Tây sẽ là một thách thức, tuy nhiên không nên quá sợ hãi” - nhà báo Flemming Rose, người đang bị truy đuổi và phải sống từ hàng chục năm nay dưới sự che chở của cảnh sát vì đã cho đăng những tranh biếm họa về Đấng tiên tri Muhammad…”
Read more